Την Τετάρτη  17-11-2021  σύμφωνα με την Αρ. Πρωτ. : Φ1/141444/Δ2 / 04-11-2021  Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας με θέμα : « Εκδηλώσεις  για την επέτειο του Πολυτεχνείου σχολικού έτους 2021-22 » θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις εντός του κάθε τμήματος κατά το πρώτο διδακτικό δίωρο και στη συνέχεια οι μαθητές θα αποχωρήσουν στις 09.40

Η αποχώρηση θα γίνει από τις εξόδους αποχώρησης του κάθε τμήματος.

Το Ολοήμερο και η Πρωινή Ζώνη δεν θα λειτουργήσουν.