Στο σχολείο μας εφαρμόζεται το πρόγραμμα “Ναι, μπορώ”. Συγκεκριμένα τα δύο τμήματα της Β’ τάξης μαζί με το τμήμα Ένταξης, μέσα σε κλίμα συνέργειας και συνεργασίας, παίρνοντας αφορμή από μια μικρή ιστορία (βίντεο), και χρησιμοποιώντας τον λόγο, τη ζωγραφική, το θεατρικό παιχνίδι και άλλους τρόπους, δομούν μια πλατφόρμα ανάπτυξης ηθικών αξιών, ψυχικής ενδυνάμωσης και αυτοβελτίωσης.

" order_by="sortorder" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"]