Προγραμματισμός Διδακτικών Επισκέψεων Β΄ τριμήνου

Α΄ τάξη

22/1/2018: Βιβλιοθήκη Χαλκίδας

22/2/2018: Εργαστήρι Τέχνης Χαλκίδα

3/2018: Θεατρική παράσταση Χαλκίδα

Β΄ τάξη

7/2/2018: Μουσείο Ψωμιού Βαρνάβα

2/3/2018: Βιβλιοθήκη Χαλκίδας ( Β1 τάξη)

9/3/2018: Βιβλιοθήκη Χαλκίδας ( Β2 τάξη)

15/3/2018: Μουσείο Θήβας

Γ΄ τάξη

14/12/2017: Μουσείο Θήβας

2/2018: Μουσείο Αρέθουσα

1/3/2018: Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Δ΄ τάξη

17/1/2018: Μουσείο ΟΣΕ  Αθήνα

23/2/2018: Πολεμικό Μουσείο Αθήνα

3/2018: Αρχαιολογικό Μουσείο Ερέτριας

Ε΄ τάξη

14/12/2017: Πλανητάριο

19/1/2018: Εθνικό Ιστορικό Αθήνα

15/2/2018: Ναυτικό Μουσείο

3/2018: Επίσκεψη σε Μνημεία της Χαλκίδας

Στ΄ τάξη

14/12/2017: Πλανητάριο Αθήνα

19/1/2018: Εθνικό Ιστορικό Αθήνα

8/2/2018: Βιβλιοθήκη Χαλκίδας (Στ΄2 τάξη)

15/2/2018: Ναυτικό Μουσείο