Την Παρασκευή,  20 Οκτωβρίου 2017, οι μαθητές της Ε΄ και Στ΄ τάξης επισκέφτηκαν    το  Ζωολογικό Μουσείο του Πανεπιστημίου Αθηνών στην Πανεπιστημιούπολη  Ζωγράφου, Αθήνα.

Οι υπεύθυνοι εξήγησαν   στους μαθητές τον τρόπο ταρίχευσης  των εκθεμάτων του μουσείου καθώς και τον τρόπο  απόκτησής τους. Στη συνέχεια οι μαθητές   θαύμασαν  τις  συλλογές του Μουσείου  και  έφυγαν ενθουσιασμένοι.