Οι μαθητές της  Ε΄2 τάξης έκαναν πειράματα ηλεκτρισμού,  όπου εφαρμόζονται εποπτικά μέσα διδασκαλίας και βιωματική προσέγγιση της ύλης για βαθύτερη κατανόηση του αντικειμένου των Φυσικών.