Κατασκευή μάσκας από τους μαθητές της Ε΄2 τάξης, από μπαλόνια και χαρτί, για ψυχαγωγία κατά την ώρα των Εικαστικών.