29 Μαρτίου 2017 – 3ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας 'Ευαγόρας Παλληκαρίδης' Skip to main content

Πειράματα Ηλεκτρισμού Ε2 τάξης

Οι μαθητές της  Ε΄2 τάξης έκαναν πειράματα ηλεκτρισμού,  όπου εφαρμόζονται εποπτικά μέσα διδασκαλίας και βιωματική προσέγγιση της ύλης για βαθύτερη κατανόηση του αντικειμένου των Φυσικών.