Δράσεις για την 25η Μαρτίου, στα πλαίσια καλής συνεργασίας τμημάτων και τάξεων του σχολείου μας.