Οι μαθητές της Ε΄2 τάξης μαθαίνουν μέσα από το πείραμα και την παρατήρηση: 

  • Πειράματα Φυσικής για τα μείγματα, στα πλαίσια της βιωματικής διδασκαλίας στο μάθημα των Φυσικών.

  • Εργασία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Διαθεματική διδασκαλία Γλώσσας – Φυσικών – Γεωγραφίας.