Monthly archives for Μάιος, 2016

Εγγραφές μαθητών Α’ Δημοτικού για το σχολικό έτος 2016-17

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

3ο 12/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Εγγραφές μαθητών Α΄ Δημοτικού για το σχολικό έτος 2016-17

Οι εγγραφές των μαθητών της Α΄ Δημοτικού για το σχολικό έτος 2016-17 αρχίζουν την Τετάρτη 1 Ιουνίου και λήγουν την Τρίτη 21 Ιουνίου 2016 από 08.30 έως 09.30 τις ημέρες που το σχολείο λειτουργεί.

Σας ενημερώνουμε ότι για το σχολικό έτος 2016-17 στην Α΄ τάξη Δημοτικού εγγράφονται οι μαθητές/μαθήτριες που συμπληρώνουν την ηλικία των έξι (6) ετών την 31η Δεκεμβρίου 2016 (γεννήθηκαν από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2010).

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή στην Α΄ Δημοτικού είναι τα εξής :

1. Αίτηση εγγραφής (Δίνεται από τη Διεύθυνση του Σχολείου)

2. Πιστοποιητικό Γέννησης Δήμου ή Κοινότητας Σας ενημερώνουμε ότι από το σχολικό έτος 2016- 17 και εφεξής, για την εγγραφή των μαθητών στα Δημόσια Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς, αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΠΕΘ. (Φ.6/498/57863/Δ1, 6-4-2016)

ΠΡΟΣΟΧΗ : Όχι ληξιαρχική πράξη γέννησης ούτε πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

3. Βιβλιάριο Υγείας του παιδιού ή προσκόμιση άλλου στοιχείου

στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια (Επίδειξη)

Σ? αυτό ελέγχονται: Εμβόλιο Ηπατίτιδας Β, 5 δόσεις τριπλού, 5 δόσεις πολιομυελίτιδας

4. Ατομικό Δελτίο Υγείας Δημοτικού Σχολείου (Α.Δ.Υ.Μ.)

Δίνεται από τη Δ/νση του Σχολείου και ισχύει για τρία χρόνια

5. Αποδεικτικό στοιχείο της διεύθυνσης κατοικίας από το οποίο, κατά

την κρίση της διεύθυνσης του σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας

του/της μαθητή/μαθήτριας.

(Εκκαθαριστικό εφορίας, απόδειξη λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή ΕΥΔΑΠ ή συμβόλαιο οικίας)

6. Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου

(Όπου δεν είναι δυνατή η προσκόμιση βεβαίωσης παρακολούθησης νηπιαγωγείου ή το παιδί δεν φοίτησε σε νηπιαγωγείο οι γονείς των νηπίων υποβάλλουν σχετική αίτηση προς το Διευθυντή Εκπαίδευσης στην οποία αναφέρονται οι λόγοι μη φοίτησης. Ο Διευθυντής εκπαίδευσης αφού εξετάσει την εν λόγω αίτηση εγκρίνει την εγγραφή του μαθητή. Αν ο Διευθυντής εκπαίδευσης δεν κάνει δεκτή την αίτηση των γονέων, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης 26, της παρ. 4 του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ87Α)

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ

α. Σύμφωνα με την παρ. 8, του αρ.7, του Π.Δ. 201/1998, οι προερχόμενοι από σχολεία του εξωτερικού, Έλληνες ή αλλοδαποί μαθητές εγγράφονται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των κεφαλαίων Α? και Β? της παρούσης εγκυκλίου στην αριθμητικά αντίστοιχη τάξη, εφόσον έχουν τη νόμιμη ηλικία που ισχύει στην Ελλάδα ή σε μικρότερη, αν οι γονείς το ζητήσουν με σχετική δήλωση. β. Σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 91109/Γ2/10-7-2008 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ, οι αλλοδαποί μαθητές που δε δύνανται να προσκομίσουν το πιστοποιητικό γέννησης μπορούν να εγγραφούν με ληξιαρχική πράξη γέννησης. γ. Σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 120323/Γ2/27-9-2010 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ για την εγγραφή αλλοδαπών μαθητών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 3 του Π.Δ 182/1984 (ΦΕΚ 60Α ), όπου ορίζεται ότι εγγράφονται οποτεδήποτε μέσα στο διδακτικό έτος. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3386/2005 (ΦΕΚ 212Α ), ανήλικα τέκνα υπηκόων τρίτων χωρών μπορούν να εγγραφούν έστω κι αν δεν έχει ρυθμιστεί η νόμιμη διαμονή τους στη χώρα. δ. Σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Γ2/7268/2-10-1995 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ, τα δικαιολογητικά εγγραφής των αλλοδαπών μαθητών πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  • Σε περίπτωση φοίτησης του παιδιού στο ολοήμερο πρόγραμμα απαιτείται η υποβολή από το γονέα-κηδεμόνα σχετικής αίτησης (δίνεται από το σχολείο).

  • Αν οι γονείς είναι διαζευγμένοι απαιτείται δικαστική απόφαση επιμέλειας.

  • Αν το παιδί πάσχει από χρόνια ασθένεια απαιτείται ιατρική γνωμάτευση.

  • Αν το παιδί έχει διαγνωσμένη μαθησιακή δυσκολία απαιτείται διάγνωση από ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

  • Τέλος σας ενημερώνουμε ότι το Ατομικό Δελτίο Υγείας (Α.Δ.Υ.Μ.), του/της μαθητή/μαθήτριας που απαιτείται για την εγγραφή των μαθητών στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου, για το σχολικό έτος 2016-17 μπορεί να κατατεθεί συμπληρωμένο στο σχολείο το αργότερο κατά το μήνα Σεπτέμβριο και σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη των μαθημάτων.

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

   

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

         

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στη Διεύθυνση του Σχολείου ή στο τηλέφωνο 2221022943 από τις 08.00 έως τις 9.30 τις εξής ημέρες του Ιουνίου :

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 3ου Δημ. Σχολείου Χαλκίδας:Λυκόφρονος ? Μ. Κακαρά (Μονά) ? Αποστολίδου

Από τη Διεύθυνση του 3ου Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας

Επίσκεψη στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Χαλκίδας

Τη Δευτέρα 30 Μαΐου η Β’2 τάξη του σχολείου μας επισκέφτηκε τη Δημοτική βιβλιοθήκη της Χαλκίδας. Εκεί, ο υπεύθυνος κ.Γιάννης Ντεγιάννης ενημέρωσε τους μαθητές για τον τρόπο δανεισμού των βιβλίων.Στη συνέχεια, από το σεντούκι των ιστοριών διάβασε στα παιδιά ένα παραμύθι και τα έβαλε να ζωγραφίσουν κάτι σχετικά με αυτό.

Ολυμπιακά Αθλήματα

Στα πλαίσια του προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων στο μάθημα της Γυμναστικής, τα παιδιά του τμήματος Β’2, εκπόνησαν πρόγραμμα αθλητικού περιεχομένου, όπου γνώρισαν τα Ολυμπιακά Αθλήματα.

Έγινε συζήτηση για τον τρόπο διεξαγωγής και τους κανονισμούς του κάθε αθλήματος, τα παιδιά συγκέντρωσαν φωτογραφίες με αθλητικό υλικό και έφτιαξαν το δικό τους άλμπουμ με ζωγραφιές και κολάζ.

Επίσκεψη στην ΕΑΒ

Οι μαθητές της Γ΄ και Δ΄ τάξης του σχολείου μας επισκέφτηκαν στις 18 και 19 Μαΐου αντίστοιχα την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε. (ΕΑΒ).

Η ΕΑΒ ιδρύθηκε το 1975 με κύρια αποστολή την παροχή υπηρεσιών και προϊόντων για την υποστήριξη των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. 

Στο χώρο μας ξενάγησε ο κος Σταυριανάκης Κωνσταντίνος, Προϊστάμενος Υπηρεσίας Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων. Αρχικά ενημέρωσε τους μαθητές για τους τομείς που δραστηριοποιείται η ΕΑΒ, και στη συνέχεια τους ξενάγησε στο χώρο, όπου οι μαθητές είδαν κινητήρες, κάθισμα πιλότου, διάφορους τύπους αεροσκαφών κ.α. Οι μαθητές έφυγαν κατενθουσιασμένοι και με την ελπίδα πως θα επαναλάβουν στο μέλλον την επίσκεψη αυτή!

Καλοκαιρινές ζωγραφιές

  Στα πλαίσια του μαθήματος της Γλώσσας και της Μελέτης Περιβάλλοντος, τα παιδιά του τμήματος Α2 με τη δασκάλα τους ζωγράφισαν ομαδικά με θέμα «Το καλοκαίρι» και «Χελώνα καρέττα καρέττα»

Επίσκεψη της Ε’ τάξης στο θωρηκτό «Αβέρωφ»

 Την Τετάρτη 25/5/2016 η Ε’ τάξη του σχολείου  μας επισκέφθηκε το θωρηκτό «Αβέρωφ» στο Παλαιό Φάληρο. Οι μικροί μαθητές μέσω της ξενάγησης σε όλους τους χώρους του ένδοξου καταδρομικού μεταφέρθηκαν νοερά στην ένδοξη εποχή της δράσης του ιστορικού πλοίου και έφυγαν παίρνοντας μαζί τους τις καλύτερες εντυπώσεις. Ευχαριστούμε τον κυβερνήτη του «Αβέρωφ» κ. Σωτήρη Χαραλαμπόπουλο και τους αξιωματικούς για τη θερμή υποδοχή, ξενάγηση και φιλοξενία.

Επίσκεψη στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Χαλκίδας

Οι μαθητές της Γ1 τάξης του σχολείου μας, σήμερα 26 Μαΐου 2016,  επισκέφτηκαν τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Χαλκίδας. Εκεί η υπεύθυνη τους ξενάγησε στο χώρο, θυμηθήκαμε τους κανόνες δανεισμού και μιλήσαμε για….μυθολογία. Στο τέλος οι μαθητές δούλεψαν ομαδικά και συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια που τους δόθηκαν.

 

Κανόνες στα… αγγλικά

Τα παιδιά του Δ1 έγραψαν κανόνες για το τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνουν μέσα στην τάξη και τους παρουσίασαν στους συμμαθητές τους.

 

 

Supermarket από τους μαθητές του Δ1

Τα παιδιά του Δ1 «άνοιξαν» το supermarket και φέτος. Χρησιμοποιώντας την αγγλική γλώσσα «αγοράζουν» και «πουλούν» σ΄ ένα role-play που τους αρέσει πολύ.

Διακρίσεις μαθητών

Οι διακρίσεις των μαθητών του σχολείου μας που έλαβαν μέρος στο Πανελλήνιο Κύπελλο Καράτε 2016, το οποίο διεξήχθη στο κλειστό γήπεδο Άνω Λιοσίων στις 7 και 8 Μαΐου 2016 είναι οι εξής:

Σταματίου Χριστίνα: 1η θέση κάτα – 1η θέση κούμιτε

Παπαναστασίου Αθανάσιος: 1η θέση κάτα – 1η θέση κούμιτε

Σταματίου Δημήτριος:  2η θέση κάτα – 1η θέση κούμιτε

Φούρλης Ανέστης: 3η θέση κάτα – 1η θέση κούμιτε

Παπαναστασίου Νικόλαος: 3η θέση κάτα – 3η θέση κούμιτε

Φούρλης Νικόλαος: 3η θέση κούμιτε

Ζεμπίλης Γεώργιος: 2η θέση κάτα – 1η θέση κούμιτε

Ζεμπίλη Έλενα: 2η θέση κούμιτε

Δαϊναβάς Φίλιππος: 3η θέση κούμιτε

Οι συμμετοχές και οι διακρίσεις των μαθητών μας στους Σχολικούς Αγώνες Στίβου είναι οι εξής:

Μπίρμπας Γιάννης: Μήκος

Παπαϊωάννου Νάσος: 50μ.

Θεοδουλίδης Σωκράτης: μπαλάκι

Μουτσινά Μαριλένα: μπαλάκι

Πανουργιά Εύη: 50μ.

Γκιούση Έφη: μήκος 4η θέση

Παναγιάτη Πένυ: ύψος 3η θέση

WP_20160518_08_16_18_Pro [-------------- ------------] (1)

 

 

 

Αρχείο

Μάιος 2016
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Απρ   Ιούν »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Επισκέψεις…

Flag Counter

Υπεύθυνοι Ιστοσελίδας

Συντονισμός:
Σιέκρη Φρειδερίκη – Διευθύντρια