Οι μαθητές του Δ’2 συγκέντρωσαν πληροφορίες για πόλεις και χωριά της Ελλάδος (Cities/Towns and Villages of Greece). Oι μαθητές συνεργάσθηκαν άψογα μεταξύ τους μέσα σε ομάδες, συγκεντρώνοντας πληροφορίες κυρίως μέσω αναζήτησής τους στο Διαδίκτυο, καθώς επίσης ρωτώντας κάποιους ενήλικες (π.χ. του γονείς τους ή τους παππούδες τους). Η παρουσίαση των projects ήταν αρκετά ενημερωτική για όλους τους συμμετέχοντες.