Τα παιδιά του Ε’2 στο πλαίσιο του μαθήματος των Αγγλικών έγραψαν διαφημίσεις σε ομάδες και τις παρουσίασαν στην τάξη τους.

100_5922_compressed