Τα προγράμματα που υλοποιούνται στο σχολείο μας κατά το σχολικό έτος 2015 ? 2016 είναι τα εξής :

 1. Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας με θέμα « Σωστή διατροφή ? υγιή παιδιά». Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Κώτα Ελένη. Συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί: Χάντε Αικατερίνη, Παυλίδου Αικατερίνη, Ξενάκης Διονύσιος ? Α1 τάξη.
 2. Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας με θέμα « Χαρούμενο χαμόγελο». Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Κώτα Ελένη. Συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί: Παυλίδου Αικατερίνη, Κυριάκου Νικόλαος ? Α1 τάξη.
 3. Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Αγωγής με θέμα «Οι φίλοι μας τα ζώα». Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Λινάρδου Φιλίτσα ? Α2 τάξη.
 4. Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Αγωγής με θέμα « Γνωρίζω τη χλωρίδα και πανίδα της περιοχής μου. Προστατεύω το περιβάλλον». Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Καλλιά Φανή, Ντούρμα Μαρία ? Α΄ τάξη.
 5. Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Αγωγής με θέμα «Θάλασσα». Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Καλογήρου Ασημίνα, Πλειώνη Ειρήνη – Β΄ τάξη.
 6. Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας με θέμα «Κυκλοφορώ με ασφάλεια». Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Γρεμμενάς Χρήστος, Ντούρμα Μαρία. Συμμετέχει ο εκπαιδευτικός: Κυριάκου Νικόλαος ? Γ΄ τάξη.
 7. Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας με θέμα « Ο κήπος με τις 11 γάτες». Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Καλλιά Φανή, Λαγού Αργυρούλα ? Δ1 τάξη.
 8. Πρόγραμμα Πολιτιστικών Θεμάτων με θέμα «Μνήμες από παλιά. Παλιά επαγγέλματα της Χαλκίδας». Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Κοντοπούλου Αικατερίνη ? Δ2 τάξη.
 9. Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας με θέμα « Κυκλοφοριακή Αγωγή». Υπεύθυνος εκπαιδευτικός: Κατσουράκης Κωνσταντίνος ? Ε1 τάξη.
 10. Πρόγραμμα Πολιτιστικών Θεμάτων με θέμα « Η θάλασσα μες΄ από τις τέχνες». Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Αναστασίου Χριστίνα. Συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί: Χάντε Αικατερίνη, Βερτζώνη Ελένη, Κυριάκου Νικόλαος ? Ε 2 τάξη.
 11. Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας με θέμα « Ο κήπος με τις 11 γάτες». Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Λαγού Αργυρούλα ? Τμήμα Ένταξης.
 12. Πρόγραμμα Πολιτιστικών Θεμάτων με θέμα « Μαθαίνω τα αθλήματα. Μαθαίνω Αγγλικά». Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Βερτζώνη Ελένη, Καμπούρη Ανδρονίκη.