3o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ  “ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ” 

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Η έναρξη του υποχρεωτικού προγράμματος είναι στις 8:15 και η λήξη στις 13:15 για όλες τις τάξεις. Το ολοήμερο τμήμα από 13.15  έως 15.00 ή 16.00μμ

 

 1. Η ώρα προσέλευσης είναι 8:00 – 8:15 πμ.
 2. Είναι πολύ σημαντικό να τηρούνται αυστηρά οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών για την καλή λειτουργία του προγράμματος της τάξης και του σχολείου. Παρακαλούνται οι γονείς και κηδεμόνες να είναι αυστηρά συνεπείς ως προς την ώρα άφιξης και αναχώρησης των παιδιών τους γιατί οι πόρτες θα κλείνουν αμέσως μετά την πρωινή προσευχή.(Οι γονείς/κηδεμόνες υποχρεούνται να βρίσκονται στις 13:15 στο σχολείο για να παραλαμβάνουν τους μαθητές).
 3.  Οι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει να διευκολύνουν την έξοδο των μαθητών και να μην κλείνουν τον χώρο μπροστά στην πόρτα ούτε να σταθμεύουν στο σημείο που παίρνουν τα παιδιά τους.
 4. Κατά τη διάρκεια της πρωινής συγκέντρωσης οι μαθητές συντάσσονται σε προκαθορισμένες θέσεις για την πρωινή προσευχή και πρωινή ενημέρωση και πρέπει να επιδεικνύουν την προσήκουσα συμπεριφορά.
 5. Οι μαθητές οφείλουν να έχουν στην τσάντα τους τα βιβλία, τα τετράδια και τα απαραίτητα σχολικά είδη για το μάθημά τους (σύμφωνα πάντα με το καθημερινό τους πρόγραμμα), καθώς χωρίς αυτά θα δυσκολευτούν να παρακολουθήσουν το μάθημα και να κάνουν τις ασκήσεις τους για την καλύτερη εμπέδωση της ύλης.
 6. Αποφεύγουμε να φέρνουμε στο σχολείο είδη αξίας, περιττά χρήματα, ηλεκτρονικές συσκευές, επικίνδυνα αντικείμενα και έντυπα που δεν έχουν σχέση με την εκπαιδευτική διαδικασία.
 7. Η φοίτηση των μαθητών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία είναι καθήκον και υποχρέωσή τους. Για το λόγο αυτό οφείλουν να έχουν τακτική, ενεργό και συστηματική συμμετοχή. Ελλιπής φοίτηση και ιδιαίτερα χωρίς σοβαρό λόγο, δυσχεραίνει τόσο το σχολικό έργο όσο και την πρόοδό τους.
 8. Απαγορεύεται αυστηρά η παρενόχληση του μαθήματος με οποιονδήποτε τρόπο. Οι μαθητές κατά κανόνα δεν επιτρέπεται να απομακρύνονται από την αίθουσα διδασκαλίας κατά την διάρκεια του μαθήματος, διότι η αφομοίωση της διδασκαλίας προϋποθέτει αυξημένο βαθμό συγκέντρωσης.
 9. Καθημερινά θα υπάρχουν 3 εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί και ο κάθε εκπαιδευτικός θα είναι υπεύθυνος για τον χώρο που εφημερεύει κάθε φορά. Η εφημερία είναι αναρτημένη σε εμφανές σημείο στο γραφείο Διδασκόντων και στον πίνακα ανακοινώσεων στο ισόγειο. Οι εφημερεύοντες επίσης φροντίζουν να διατηρούνται καθαροί, για λόγους υγιεινής, οι βοηθητικοί χώροι του σχολείου και οι μαθητές συμβάλλουν σ? αυτό.
 10. Καλό θα είναι να αποφεύγεται η πολύωρη παρουσία των γονέων/κηδεμόνων, έξω από τα κάγκελα του σχολείου. Δε συνίσταται κυρίως για παιδαγωγικούς λόγους και για λόγους ασφάλειας των παιδιών.
 11. Οι γονείς που έρχονται στα διαλείμματα έξω από τα κάγκελα δεν απασχολούν τους εκπαιδευτικούς που εφημερεύουν.
 12. Κατά τα διαλείμματα οι αίθουσες διδασκαλίας παραμένουν κλειστές με ευθύνη των διδασκόντων και όλοι οι μαθητές κατεβαίνουν στο προαύλιο.
 13. Οι μαθητές όταν χτυπάει το κουδούνι για την έναρξη των μαθημάτων (8.15πμ) συγκεντρώνονται στο προαύλιο κατά τμήμα. Ο εκπαιδευτικός που θα έχει κάθε φορά μάθημα μαζί τους θα τους συνοδεύει στην αίθουσα διδασκαλίας
 14. Οι μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης, κατά το σχόλασμα θα παραδίδονται στους γονείς/κηδεμόνες από τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν την τελευταία ώρα.
 15. Οι μαθητές πρέπει να σέβονται το δικαίωμα των συμμαθητών τους για μάθηση και το δικαίωμα των εκπαιδευτικών τους για διδασκαλία. Θα πρέπει να μην εκδηλώνουν επιθετική συμπεριφορά, να σέβονται την προσωπικότητα αλλά και τα προσωπικά αντικείμενα των συμμαθητών τους και να μην καταφεύγουν στη χρήση βίας, αλλά να γίνεται επίλυση των διαφορών τους με διάλογο και συνεννόηση.
 16. Οι εσωτερικοί χώροι του σχολείου (διάδρομοι, σκάλες) δεν χρησιμοποιούνται ως χώροι παιχνιδιού, τρεξίματος.
 17. Οι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής και Πληροφορικής παραλαμβάνουν τα τμήματα, στην αλλαγή της ώρας, από την αίθουσα διδασκαλίας και τα οδηγούν με το πέρας του μαθήματος πάλι στην αίθουσα. Οι μαθητές δε θα αφήνουν τις τσάντες τους στο προαύλιο σε περίπτωση που την τελευταία ώρα έχουν Φυσική Αγωγή.
 18. Η έξοδος των μαθητών από το σχολείο πριν τη λήξη των μαθημάτων απαγορεύεται. Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής πρέπει να φύγει (π.χ. για λόγους υγείας) ο κηδεμόνας που θα τον παραλαμβάνει θα πρέπει υποχρεωτικά να υπογράφει υπεύθυνη δήλωση.
 19. Κοινός στόχος όλων είναι ο σεβασμός του σχολικού χώρου. Οι μαθητές θα πρέπει να σέβονται το χώρο του σχολείου, διατηρώντας τον καθαρό και φροντίζοντας να μη γίνονται ζημιές. Σε αντίθετη περίπτωση όποιος προκαλεί φθορά στην περιουσία του σχολείου η δαπάνη αποκατάστασης θα βαρύνει τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών.
 20. Δεν επιτρέπεται να ρυπαίνεται ο χώρος της τάξης (θρανία, τοίχοι κ.λπ.) από τους μαθητές διότι είναι κοινός για όλους και πρέπει να παραμένει καθαρός.
 21. Θα πραγματοποιούνται προγραμματισμένες συναντήσεις με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων του σχολείου για την ενημέρωσή σας σχετικά με την πρόοδο των παιδιών. Η συμμετοχή σας στις συναντήσεις αυτές είναι ουσιαστικής σημασίας. Οι ενημερωμένοι γονείς συμβάλλουν στη διαμόρφωση του σχολικού κλίματος προς όφελος πάντα των παιδιών. Ενημέρωση δε γίνεται μέσω τηλεφώνου.
 22. Κάθε εκπαιδευτικός ορίζει ημέρα και ώρα συνεργασίας με τους γονείς εβδομαδιαίως ή μηνιαίως. Επιπρόσθετα πραγματοποιούνται έκτακτες και τακτικές συναντήσεις στο τέλος των διδακτικών τριμήνων για την παραλαβή των ελέγχων προόδου των μαθητών και τη συζήτηση για την επίδοση, την πρόοδο και την συμπεριφορά των παιδιών.
 23. Για οτιδήποτε οι γονείς πρέπει να απευθύνονται πρωτίστως στον δάσκαλο της τάξης.
 24. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου ούτε και στις εκπαιδευτικές επισκέψεις.
 25. Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς θα πραγματοποιηθούν 3 ασκήσεις σεισμού για λόγους προστασίας των μαθητών.
 26. Για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής (σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο των υπουργείων Υγείας και Παιδείας) είναι απαραίτητη η συμπλήρωση Ατομικού Δελτίου Υγείας για τους μαθητές όλων των τάξεων
 27. Θα θέλαμε να επικοινωνούμε μαζί σας τηλεφωνικά σε περίπτωση που σας χρειαστούμε για κάποιο θέμα που αφορά το παιδί σας. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας (γονέων, κηδεμόνων, γιαγιάδων, παππούδων κ.λπ.) που θα δώσετε στους δασκάλους πρέπει να ισχύουν και να είναι εύκολο να σας βρούμε σε περίπτωση ανάγκης.
 28. Δεν επιτρέπονται παρεμβάσεις γονέων σε θέματα που άπτονται της αρμοδιότητας του σχολείου.
 29. Απαγορεύεται η βιντεοσκόπηση και η φωτογράφιση των μελών της σχολικής κοινότητας. Για τους μαθητές απαιτείται συγκατάθεση με υπεύθυνη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων.
 30. Η είσοδος των γονέων αναίτια εντός του σχολείου και η παραμονή τους σε αυτό δεν επιτρέπεται για την ασφάλεια των μαθητών. Οι καινοτόμες ιδέες ή εργασίες των μαθητών θα μπορούν να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του σχολείου, μετά από σύμφωνη γνώμη της υπεύθυνης ομάδας.
 31. Οι μαθητές οφείλουν να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του σχολείου (παρελάσεις, γιορτές, αθλητικούς αγώνες) επιδεικνύοντας τον ανάλογο σεβασμό.
 32. Λειτουργούν :

«Ε.Δ.Ε.Α.Υ.» αποτελείται από την Διευθύντρια , Ψυχολόγο, Κοιν. Λειτουργό, την ειδική παιδαγωγό του σχολείου μας και την/τον γραμματέα. Έργο της ομάδας αποτελεί την  υποστήριξη των μαθητών και των γονέων αυτών.

«Ομάδα σχολικού εκφοβισμού» όπου οι μαθητές μπορούν να ενημερώσουν ή να καταγγείλουν συμπεριφορές εκφοβισμού που αντιλήφθηκαν ή υπέστησαν.

«Συμβούλια τάξης» που συμμετέχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σε κάθε τμήμα προκειμένου να αντιμετωπιστούν από κοινού προβλήματα συμπεριφοράς των μαθητών που παρουσιάζονται.

Για την επικοινωνία σας με το σχολείο σας παραθέτουμε τα εξής στοιχεία:

Τηλ. και φαξ : 2221022943

E-mail : mail@3dim-chalk.eyv.sch.gr

Ιστοσελίδα του σχολείου: http://3dim-chalk.eyv.sch.gr

Ο κανονισμός στηρίζεται στην ισχύουσα Νομοθεσία και στις Σύγχρονες Παιδαγωγικές Αρχές. Η τήρησή του από όλους τους παράγοντες του σχολείου αποτελεί προϋπόθεση της εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου. Είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο ο οργανισμός μπορεί να οικοδομήσει για να πετύχει το υψηλό του όραμα.                 

                         Όλοι έχουμε δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις.